Boligforvaltning Oslo

Boligforvaltning Oslo

M3 utleie forvalter i dag om lag 500 boliger. Vi jobber hardt og målrettet for å sikre trygge rammer rundt ditt utleieforhold, der vi som en profesjonell og erfaren aktør ivaretar både eier og leietaker gjennom hele utleiens varighet. Boligforvaltning i Oslo gjennom M3 Utleie gir deg tryggheten du behøver!

 

Hvorfor velge boligforvaltning gjennom M3 Utleie?

  • Mange gode referanser
  • Mange års erfaring
  • Stort kontaktnettverk
  • Høyt fokus på verdiskapning, service og kvalitet
  • Effektiv og profesjonell
  • Konkurransedyktige priser

Hva innebærer boligforvaltning i Oslo?

Forvaltning av din bolig i Oslo innebærer mindre arbeid for deg som utleier. Du overlater utleierelaterte oppgaver til en profesjonell aktør, slik at du kan legge tiden din på andre ting, og samtidig være trygg på at boligen og utleievirksomheten blir tatt hånd om på en fornuftig og ansvarlig måte.

Med boligforvaltning i Oslo er kjernevirksomheten vår innfordring av husleie fra leietaker, samt å stille som en kontaktperson for leietaker med alle relaterte oppgaver.

Vi er med deg gjennom hele leieforholdet!

Ved leieforholdets begynnelse overleveres boligen til leietaker. Vi vil først foreta en gjennomgang av boligen sammen med utleier, og fører innflyttingsprotokoll. Med boligforvaltning av din bolig i Oslo står oppdragsansvarlig for innkreving av husleie fra leietaker, og utbetaler utleier avtalt beløp til avtalt tid, samt indeksregulering av husleien. Forvaltningen skal til enhver tid gi utleier en god oversikt over betalingsstrømmen.

Boligforvaltning i Oslo innebærer en økonomisk trygghet gjennom leieforholdet. Vi varsler om alle forhold som er av betydning for utleier å få kjennskap til, og ivaretar all kommunikasjon mellom partene. Dersom husleien uteblir, eller andre kontraktsbrudd oppstår, sørger vi for å iverksette tiltak for å fravike leier. Forvaltningen skal foregå på en god og forsvarlig måte, og forvalteren påser at kontrakter og dokumenter er i tråd med gjeldende lover.

Forvalteren vil informere om eventuelle skader, og om nødvendig bestille reparasjoner. M3 Utleie har et stort kontaktnettverk, og har du forvaltning av bolig i Oslo gjennom oss, har du også tilgang på gode avtaler, f.eks. sertifiserte håndverkere. Vi behandler eventuelle klager og andre henvendelser fra leietaker på en seriøs og betryggende måte.

Ved leieforholdets ende gjennomgår vi boligen sammen med utleier og leietaker, og fører deretter utflyttingsprotokoll. Siste ledd i forvaltningen av din bolig i Oslo er oppgjøret av sikkerhetsstillelsen. Dersom utleier har krav i sikkerheten, vil forvalteren fremme kravet overfor leietaker i samsvar med den avtalte type sikkerhetsstillelse.

Kontakt oss i dag for en gratis & uforpliktende befaring! Velkommen til m3 Utleie for boligforvaltning i Oslo.

Boligforvaltning og utleie

Vi tilbyr profesjonell og effektiv boligforvaltning i Oslo og Viken. Vi har lokal markedskunnskap gjennom dedikerte medarbeidere. Våre tjenester omfatter utleie, fakturering og innkreving av husleie, boligservice til boligeierne og leietakere. Vi forvalter i dag ca 800 boliger og har en stabil kunde- og porteføljevekst. Våre kunder er eiere av boliger som utgjør både privatpersoner og bedrifter. Våre leietakere er privatpersoner og bedrifter.

Bestill gratis og uforpliktende befaring i dag!

Vi gir deg trygghet

Vi i m3 vet hvor viktig det er å skape trygge rammer rundt leieforhold og bolig. Det er store verdier som forvaltes og alle parter skal kjenne trygghet, både før, under og etter oppdraget er avsluttet. Vi har satt opp en liten “sjekkliste” for å gi et innblikk i vår grundige arbeidsprosess.

Les mer
  • m3 Utleie tilbyr profesjonell og effektiv boligutleie og forvaltning
  • Våre medarbeidere har god kjennskap til markedet
  • Du som leietaker og utleier får en seriøs aktør å forholde seg til
Les mer
© Copyright 2017 m3 Utleie AS | Webbyrå: Brandson Norge