Priser og tjenester

m3 Utleie AS – gir deg trygghet

Vi i m3 vet hvor viktig det er å skape trygge rammer rundt leieforhold og bolig. Det er store verdier som forvaltes og alle parter skal kjenne trygghet, både før, under og etter oppdraget er avsluttet. Vi har satt opp en liten “sjekkliste” for å gi et innblikk i vår grundige arbeidsprosess.

Utleiehonoraret inkluderer:

 • Befaring av utleieboligen.
 • Fastsettelse av markedsleie.
 • Innhenting av eiendomsinformasjon for boligen og opplysning om hjemmelshaver for eiendommen.
 • Ivaretakelse av henvendelser fra interessenter, og tilrettelegging for gjennomføring av visninger.
 • Det gjennomføres kreditt- og referansesjekk av aktuelle leiere. Oppdragsansvarlig fremlegger en anbefaling av leier til utleier.
 • Skreddersydd leiekontrakt. Kontrakten tilpasses type bolig og utleiers tidsperspektiv og bruk av boligen, innenfor husleielovens rammer.
 • Gjennomføring av kontrakts møte med leietaker.
 • Etablering av tilfredsstillende sikkerhetsstillelse for leieforholdet.

Markedspakken inkluderer (inkludert i utleiehonoraret):

 • Fotografering av boligen.
 • Utarbeidelse av utleieprospekt.
 • Annonsering av boligen internett, www.finn.no

Forvaltningshonoraret inkluderer:

 • Overlevering av boligen ved leieforholdets start. Gjennomgang av boligen sammen med utleier og fører innflyttings protokoll.
 • Innkreving av husleie fra leier, og utbetaling til utleier til avtalt tid.
 • Iverksetting av tiltak for å fravike leier dersom husleien ikke blir betalt, eller ikke fraflytter boligen ved utløp av leiekontrakten.
 • Indeksregulering av husleien.
 • Ivaretakelse av nødvendig kommunikasjon mellom partene gjennom hele leieforholdet.
 • Oppdragsansvarlig skal også videreformidle kjennskap til skader eller behov for vedlikehold på eiendommen til utleier.
 • Gjennomgang av boligen sammen med utleier og leier ved leieforholdets slutt, og føring av utflytningsprotokoll.
 • Oppgjør av sikkerhetsstillelse ved avslutning av leieforholdet. Dersom utleier har krav i sikkerheten, vil forvalteren fremme kravet overfor leietaker i samsvar med den avtalte type sikkerhetsstillelse.

Energimerking:

Alle som leier ut bolig er pålagt å gjennomføre energimerking av boligen, og dette er utleiers ansvar. Energimerking av boligen utføres på www.energimerking.no, og kan enkelt utføres av utleier selv. Innlogging skjer ved bruk av Min ID. Dersom utleier ikke selv har anledning til å utføre energimerkingen kan m3 utleie as gjøre dette.

Boligforvaltning og utleie

Vi tilbyr profesjonell og effektiv boligforvaltning i Oslo og Viken. Vi har lokal markedskunnskap gjennom dedikerte medarbeidere. Våre tjenester omfatter utleie, fakturering og innkreving av husleie, boligservice til boligeierne og leietakere. Vi forvalter i dag ca 800 boliger og har en stabil kunde- og porteføljevekst. Våre kunder er eiere av boliger som utgjør både privatpersoner og bedrifter. Våre leietakere er privatpersoner og bedrifter.

Bestill gratis og uforpliktende befaring i dag!

Vi gir deg trygghet

Vi i m3 vet hvor viktig det er å skape trygge rammer rundt leieforhold og bolig. Det er store verdier som forvaltes og alle parter skal kjenne trygghet, både før, under og etter oppdraget er avsluttet. Vi har satt opp en liten “sjekkliste” for å gi et innblikk i vår grundige arbeidsprosess.

Les mer
 • m3 Utleie tilbyr profesjonell og effektiv boligutleie og forvaltning
 • Våre medarbeidere har god kjennskap til markedet
 • Du som leietaker og utleier får en seriøs aktør å forholde seg til
Les mer
© Copyright 2017 m3 Utleie AS | Webbyrå: Brandson Norge